Kelas Khusus Kehutanan

HKU-601 Teori Hukum

No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai
18011/PS/MH/05 B 18012/PS/MH/05 B 18013/PS/MH/05 B 18014/PS/MH/05 B
18015/PS/MH/05 B 18016/PS/MH/05 A 18017/PS/MH/05 A 18018/PS/MH/05 B
18019/PS/MH/05 B 18020/PS/MH/05 B 18021/PS/MH/05 A 18022/PS/MH/05 B
18023/PS/MH/05 A 18024/PS/MH/05 B 18025/PS/MH/05 A 18026/PS/MH/05 B
18027/PS/MH/05 A 18028/PS/MH/05 A 18029/PS/MH/05 B 18030/PS/MH/05 B
18193/PS/MH/05 B

HKU-603 Politik Hukum

No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai
18011/PS/MH/05 B 18012/PS/MH/05 B 18013/PS/MH/05 B 18014/PS/MH/05 B
18015/PS/MH/05 B 18016/PS/MH/05 B 18017/PS/MH/05 B 18018/PS/MH/05 B
18019/PS/MH/05 B 18020/PS/MH/05 B 18021/PS/MH/05 B 18022/PS/MH/05 A
18023/PS/MH/05 B 18024/PS/MH/05 B 18025/PS/MH/05 A 18026/PS/MH/05 B
18027/PS/MH/05 B 18028/PS/MH/05 B 18029/PS/MH/05 A 18030/PS/MH/05 B
18193/PS/MH/05 A

HKU-604 Sosiologi Hukum

No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai
18011/PS/MH/05 B+ 18012/PS/MH/05 B+ 18013/PS/MH/05 A- 18014/PS/MH/05 A-
18015/PS/MH/05 B 18016/PS/MH/05 A 18017/PS/MH/05 B 18018/PS/MH/05 B+
18019/PS/MH/05 B 18020/PS/MH/05 A- 18021/PS/MH/05 B+ 18022/PS/MH/05 A-
18023/PS/MH/05 A- 18024/PS/MH/05 B+ 18025/PS/MH/05 A- 18026/PS/MH/05 B+
18027/PS/MH/05 B 18028/PS/MH/05 B+ 18029/PS/MH/05 B+ 18030/PS/MH/05 B
18193/PS/MH/05 A-

Hukum Sumber Daya Alam

No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai
18011/PS/MH/05 A 18012/PS/MH/05 B 18013/PS/MH/05 A 18014/PS/MH/05 A
18015/PS/MH/05 A 18016/PS/MH/05 A 18017/PS/MH/05 A 18018/PS/MH/05 A
18019/PS/MH/05 A 18020/PS/MH/05 A 18021/PS/MH/05 A 18022/PS/MH/05 A
18023/PS/MH/05 A 18024/PS/MH/05 B 18025/PS/MH/05 A 18026/PS/MH/05 A
18027/PS/MH/05 B 18028/PS/MH/05 B 18029/PS/MH/05 A 18030/PS/MH/05 A
18193/PS/MH/05 A

HKB-632 Hukum Organisasi Perusahaan & Kepailitan

No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai
18011/PS/MH/05 A 18012/PS/MH/05 B 18013/PS/MH/05 B 18014/PS/MH/05 B
18015/PS/MH/05 B 18016/PS/MH/05 A 18017/PS/MH/05 A 18018/PS/MH/05 B
18019/PS/MH/05 B 18020/PS/MH/05 B 18021/PS/MH/05 B 18022/PS/MH/05 A
18023/PS/MH/05 A 18024/PS/MH/05 B 18025/PS/MH/05 B 18026/PS/MH/05 B
18027/PS/MH/05 B 18028/PS/MH/05 A 18029/PS/MH/05 B 18030/PS/MH/05 B
18193/PS/MH/05 B

HKU-710 Metodologi Penelitian Ilmu Hukum

No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai
18011/PS/MH/05 B 18012/PS/MH/05 B 18013/PS/MH/05 B 18014/PS/MH/05 C
18015/PS/MH/05 B 18016/PS/MH/05 B 18017/PS/MH/05 C 18018/PS/MH/05 B
18019/PS/MH/05 B 18020/PS/MH/05 B 18021/PS/MH/05 B 18022/PS/MH/05 B
18023/PS/MH/05 C 18024/PS/MH/05 C 18025/PS/MH/05 B 18026/PS/MH/05 C
18027/PS/MH/05 B 18028/PS/MH/05 B 18029/PS/MH/05 A 18030/PS/MH/05 B
18193/PS/MH/05 B

HKB-623 Hukum Pasar Modal

No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai
18011/PS/MH/05 A 18012/PS/MH/05 B 18013/PS/MH/05 B 18014/PS/MH/05 B
18015/PS/MH/05 A 18016/PS/MH/05 A 18017/PS/MH/05 B 18018/PS/MH/05 B
18019/PS/MH/05 A 18020/PS/MH/05 A 18021/PS/MH/05 B 18022/PS/MH/05 A
18023/PS/MH/05 A 18024/PS/MH/05 A 18025/PS/MH/05 B 18026/PS/MH/05 B
18027/PS/MH/05 B 18028/PS/MH/05 A 18029/PS/MH/05 B 18030/PS/MH/05 B
18193/PS/MH/05 B

HKB-728 Hk. Anti Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat

No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai
18011/PS/MH/05 B 18012/PS/MH/05 B 18013/PS/MH/05 B 18014/PS/MH/05 A
18015/PS/MH/05 A 18016/PS/MH/05 B 18017/PS/MH/05 B 18018/PS/MH/05 B
18019/PS/MH/05 A 18020/PS/MH/05 A 18021/PS/MH/05 A 18022/PS/MH/05 A
18023/PS/MH/05 A 18024/PS/MH/05 A 18025/PS/MH/05 A 18026/PS/MH/05 C
18027/PS/MH/05 B 18028/PS/MH/05 A 18029/PS/MH/05 A 18030/PS/MH/05 A
18193/PS/MH/05 A

ADR Litigasi

No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai No Mhs Nilai
18011/PS/MH/05 A 18012/PS/MH/05 B 18013/PS/MH/05 B 18014/PS/MH/05 B
18015/PS/MH/05 A 18016/PS/MH/05 B 18017/PS/MH/05 A 18018/PS/MH/05 A
18019/PS/MH/05 B 18020/PS/MH/05 B 18021/PS/MH/05 A 18022/PS/MH/05 B
18023/PS/MH/05 A 18024/PS/MH/05 A 18025/PS/MH/05 B 18026/PS/MH/05 C/B
18027/PS/MH/05 A 18028/PS/MH/05 B 18029/PS/MH/05 A 18030/PS/MH/05 B
18193/PS/MH/05 B 17991/PS/MH/05 A 17992/PS/MH/05 A 17996/PS/MH/05 B

HKB-633 Hukum Investasi
HKB-634 Hukum Perbankan
HKB-725 Hak Atas Kekayaan Intelektual
HKB-730 Kontrak Komersial Internasional
HKU-799 Tesis

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.